تبلیغات
شهر شعر

اعلام انزجار از توهین کنندگان به سرور کائنات حضرت محمد مصطفی(ص) (سروده خودم)

روحی فداک یا رسول الله

 ابولهبی در جهان دوباره پیدا شد/كه با قداست پیغمبرانه بازی کرد

دوباره ابوجهل بی لیاقت ملعون/مخاصمه با سروَر حجازی کرد

دوباره ملحد بدكاره ای ز امریكا/بسوی شاه رسالت زبان درازی کرد

دوباره خبیثی به نام"سام باسیل"/چه پارسها به مثال كلب تازی كرد۱

از این اهانت اعدا به فخر موجودات/گریست مَه و خورشید و آسمان لرزید

از این جسارت آنها به صاحب کوثر/گریست قلعه ی توحید و لامکان لرزید

از این شقاوت و گمراهی و نگون بختی/غلام حلقه به گوش صنم تعجب کرد

ز جرأت این مشت خاک بیچاره/یقین كه دیو فریبنده هم تعجب کرد

ز خبث طینت كافردلان بی مقدار/اجنه و روح و فرشته در تنفر شد

قسم كه زین همه بی شرمی یهودیّت/خدا كه جهان را سرشته در تنفر شد

كجاست حضرت احمد به رغم بدگویان؟/كه تا قدم بگذارد به قله ی گردون

عمر کجاست خدایا که در دمی سازد؟/به تیغ مَعدِلت خویش ملكشان پر خون

کجاست حیدر کرّار و فاتح خیبر؟/که زیر و رو كند از غیرتش جهان اکنون

کجاست ام ابیها که تا زند فریاد؟/به سام گوی پلید و آن سگ ملعون۲

کجاست عایشه تا درد دل کند با او؟/رسول پاك خدای با دلی محزون۳

کجاست حضرت مهدی،امید مظلومان؟/که بر اندازد این صلیب و  پرچم صهیون

رسول ما كه جمالش چو ماه تابانست/تلألؤ  مه را ز بانگ سگ چه غم باشد؟۴

چو خوانده شانئ او را خدا،هو الابتر/همیشه در دل اعدای او  الم باشد۵

چو گشته عرش برین جایگاه والایش/رسول ما محمد اعظم چه غم دارد؟۶

چو داده خدا و ملائكش بر او صلوات/غریق بحر سراسر کرم چه کم دارد؟۷

چنین چو گرامی كند خدای ما كس را/هر آنکه اهانت كند به او ادب گردد

کنون بشیر در انتظار باش تا بینی/که روزگار "تری" سیه چو شب گردد۸

 توضیحات:

۱-"سام باسیل"نام کارگردان فیلم موهن است

۲-یك نفر یهودى خطاب به رسول خدا كرد و گفت : سام علیك  یعنی مرگ بر تو

حضرت فاطمه به دفاع ازپدر فریاد کشید سام علیک و علی والدیک یعنی مرگ برتو و بر پدر و مادرت

۳-زمانی که پیامبر از آزار و اذیت کفار و منافقان خسته می شد  خطاب به حضرت عایشه می فرمود:"کلّمینی یا حمیرا "یعنی ای  گل سرخم با من صحبت کن تا ارام گردم

۴-سگها چون ماه کامل را می بینند بسیار پارس میکنند

۵-اشاره به آیه "إن شانئك هو الأبتر"

۶-اشاره به شب معراج

۷-اشاره به ایه "إن الله وملائكته یصلون على النبی یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما"

۸-"تری جونز" کشیش امریکایی مسیحی ملعون و عامل اصلی فتنهبا کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید