تبلیغات
شهر شعر

حق الناس

بر مبنای حدیثی از پیغمبر اسلام(ص):

در خبرست از نبی ،آن شه دنیا و دین

مفلس و بیچاره كیست؟ آنكه بروز پسین

صاحب صوم و نماز ،حج و جهادست ولی

كرده به مردم ستم،غیبت و دشنام و كین

تا كه رضایت دهد، هریك از آن شاكیان

از حسناتش دهد، بر همگان آن حزین

چون كه تماما برفت ،كل عبادات او

مدعیان دگر ،در سر ره در كمین

بركشد آن رو سیَه، از سر بیچارگی

كیسه ی عصیان آن ،بار گناهان این

مفلس و مضطرّ و زار ،وارد دوزخ شود

طعمه ی آتش شود، همره دیو لعین

لرزه فتد بر تن،هركه شنید این خبر

هركه كه دارد به دل ،همچو  بشیر او  یقینبا کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید