تبلیغات
شهر شعر

جملات پند آموز

نایت اسکین

·……. دربیکرانه زندگی دو چیز افسونم میکند ۱-آبی آسمان را که میبینم و میدانم که نیست.۲-خدارا که ………نمیبینم و میدانم که هست.

  • · ما لحظه ها را میگذراندیم تا به خوشبختی برسیم افسوس خوشبختی همان لحظه ها بود که میگذراندیم .
  • · وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.
  • · فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی!
  • · سریع ترین راه دریافت عشق بخشیدن آن به دیگران است.

  • · آرزوهاتو یه جا یاداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره که چیزی که
  • امروز داری دیروز آرزوشو کردی
  • · زندگی کتابی است پرماجرا ، هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور مینداز
  • · حکایت جالبی است که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند
  • · انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.


شاپرك

نایت اسکین با کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید