تبلیغات
شهر شعر

دو بیتی

چون كه حرفی نابرابر از دهانت رفت رفت

چون كه تیری ای برادر از كمانت رفت رفت

بر نمی گردد زمان ای باخرد كاری بكن

چون به غفلت با گنه عمر گرانت رفت رفتبا کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید