تبلیغات
شهر شعر

بنای زندگی

  • تاریخ : چهارشنبه 1390/12/24
  • موضوع :
  • نظرات

بنای زندگی

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا كردی؟
 
گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم
3- دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش كردم
4- دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم 

شاپركبا کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید