تبلیغات
شهر شعر

خرافات

  • تاریخ : چهارشنبه 1390/12/24
  • موضوع :
  • نظرات

خرافات

سلطه گری را گفتند: چه خوری؟
!گفت: گوشت ملت گفتند: چه نوشی؟ گفت: خون ملت! گفتند: چه پوشی؟ گفت: پوست ملت! گفتند: اینها را از چه راهی به دست می آوری؟ گفت: از جهل ملت گفتند: از جهل چگونه نگهداری و مراقبت می كنی؟ گفت: در جعبه طلائی تقدس! گفتند: و چیست محافظ آن جعبه ؟! گفت: خرافات

شاپركبا کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید