تبلیغات
شهر شعر

کافیست

یک لحظه اگر کنی رهایم کافیست

                یا زل بزنی به رد ِ پایم کافیست

آزار مده روح مرا با قلمت

             نقدی که نوشته ای برایم کافیستبا کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید