تبلیغات
شهر شعر

اشتباه

باز  هم  اشتباه ِ   نامرئی        

                                                     و کمی هم گناه ِ نامرئی

میکشدسوی خویش ایندل را       

                                                      یک نفر با نگاه ِ نامرئی

زیر ِ جلد ِ شبم نمی لغزد           

                                                       جویبار ِ  پگاه ِ  نامرئی

چشمهایم همیشه در حسرت     

                                                      سینه ام پر ز آه نامرئی

با خسوفی چنین جهان گستر    

                                                  در محاق است ماه ِ نامریی

وکسی در جزیره ی دل من         

                                                       می زند پایگاه ِ نامرئی

 

                                    (1372)با کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید