تبلیغات
شهر شعر

پ نه پ

پ نه پ

همكارم گوشیشو ورداشته رو صفحش ""ها"" میكنه. میگم میخوای تمیزش كنی؟
میگه: په نه په واسه یكی پیام صوتی بدون متن میزارم

***
به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام، میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟
په نه په منظورم کامیونو تراکتورو ایناست.
***با کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید