تبلیغات
شهر شعر

اس ام اس

اس ام اس

*پیامهایم گاه گاه است! آنچه ابدیست ، یاد توست...
*آرزوی محالی نیست که عشق ، همچون گلهای مریم بی هیچ محدودیتی عطرش را در سراسر زندگیمان پراکنده سازد!

*
یه بغل گل رز با یه دنیا احساس با یه سبد ستاره . می دم بهت ببر سر چها راه بفروش سودش نصف نصف !
*

+- +- +- +- +- +-

+- +- +- +- +- +-

+- +- +- +- +- +-

بشین جمع ومنها کن ببین چندمین باره سر کار رفتی ؟

شاپرك
با کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید