تبلیغات
شهر شعر

تعرفه تبلیغات:

 اندازه بنر
 محل نمایش
 مدت نمایش
 هزینه نمایش (تومان)
 120*240 بالا سمت راست یا چپ
 یک هفته
1500
 120*240
 بالا سمت راست یا چپ
 دو هفته
3000
 120*240 بالا سمت راست یا چپ
 سه هفته
4000
 120*240 بالا سمت راست یا چپ
 یک ماه
5000
 120*240 وسط راست یا چپ
 یک هفته
 1000
 120*240 وسط راست یا چپ
 دو هفته
 2000
 120*240 وسط راست یا چپ
 سه هفته
 3000
 120*240 وسط راست یا چپ
 یک ماه
 4000
 60*468 بالا وسط
 یک هفته
 1500
 60*468 بالا وسط
 دو هفته
 3000
 60*468 بالا وسط
 سه هفته
 4000
 60*468 بالا وسط
 یک ماه
 5000
حداکثر حجم بنر: 25 kb
برای درج تبلیغات از طریق زیر با ما در تماس باشید:

* فرم تماس با ما

* ایمیل:
                     
                       
poem.city@yahoo.com